Welkom bij Stichting Blij Kind Vrolijk Mens ( ST-BKVM)


Stichting BKVM is sedert 1995 actief en is een non-profit organisatie.
U zult zich best afvragen waarom de naamstelling van de stichting ‘Blij Kind Vrolijk Mens’. Voor ons is de gedachtegoed hierachter heel simpel. Een kind dat blij door het leven kan wordt vast wel een gezond en vrolijk mens.
De doelstelling van de Stichting is om hulp en steun op maatschappelijk, sociaal, medisch en economisch gebied te kunnen geven aan kansarme " kinderen en ouderen ".
In Suriname, Zuid-Amerika, zijn wij van start gegaan met onze eerste hulpbehoevende projecten. Deze projecten stonden in het teken van o.a. het ondersteunen van het opvang/weeshuis “Jezus Geneest”
De Stichting wilt, waar het kan, adequate hulp bieden door ervoor te zorgen dat deze kinderen en ouderen betere onderdak, verzorging en medisch verantwoorde hulp krijgen. Daarbij is het ook van belang dat deze kinderen en ouderen dagelijks een goed voedsel variëteit naar binnen kunnen krijgen van op zijn minst drie maal per dag. Over het algemeen ontbeert het deze groep sociaal zwakkeren aan dit soort behoeften die van levensbelang zijn om gezond te kunnen groeien of gezond te kunnen blijven.
Natuurlijk is het ook van essentieel en geestelijk belang dat al deze " kinderen en ouderen " aan wie wij onze hulp bieden, goede kleding, schoeisel, slaapplaatsen, speel en educatieve afleidingen moeten hebben. Vaak komt het voor dat deze " kinderen en ouderen " het ontbreekt om vervoerd te kunnen worden naar school, een ziekenhuis of naar de huisarts; wat wil zeggen dat soms een personenbus bestemd voor een tehuis ook van levensbelang kan zijn.
De Stichting zou graag samen met Uw steun projecten voor deze hulp behoevende " kinderen en ouderen " willen blijven kunnen opzetten. Maar het opzetten is niet alleen van belang. Projecten in stand houden en continuïteit blijven bieden door constante financiële ondersteuning aan hen is van essentieel belang. Want zoals U weet kan een eenmalige ondersteuning naar deze hulpbehoevende kinderen en ouderen toe, nooit toereikend zijn in de ontwikkeling in hun verdere leven en toekomst. De Stichting zou graag samen met U, voor deze " kinderen en ouderen " het laatste sprankje hoop willen zijn op hulp van boven af. De hulp waar zo vaak om gebeden, gehoopt en gehuild wordt. De Stichting gaat er vanuit dat wij als Stichting niet iedereen kunnen helpen die dringende hulp behoeft, maar we kunnen wel zoveel mogelijk mensen helpen die onze hulp hard nodig hebben.
GOD ZIJ MET U.